Publikationen

  • Publikationsart Kataloge

Zimne Spojrzenie / The Cold Eye

Ostatnie zdjęcia rodzin żydowskich z getta w Tarnowie / Final Pictures of Jewish Families from the Tarnów Ghetto

Pod koniec 1941 roku dwie wiedeńskie badaczki opracowały projekt „ badań nad typowymi cechami Żydów ze wschodu (Ostjuden)”. W marcu 1942 r. w okupowanym przez Niemców polskim mieście Tarnowie z tzw. „zimnym spojrzeniem” sfotografowały ponad sto rodzin żydowskich - w sumie 565 mężczyzn, kobiet i dzieci. Spośród nich tylko 26 osób ocalało z Holokaustu i mogło później złożyć relacje. Zachowały się zdjęcia i krótkie biografie pomordowanych. Wystawa dokumentuje z jednej strony działania obu badaczek, z drugiej zaś opowiada o życiu Żydów w Tarnowie przed 1939 r. i o ich Zagładzie w czasie niemieckiej okupacji. Jest to przykład tego, jak Niemcy prześladowali i mordowali zbiorowości żydowskie w okupanowej i terroryzowanej przez nich Polsce.

In late 1941, two Viennese scholars developed a project “to research typical Eastern European Jews.” The following March, using the “cold eye of science,” they took photographs of more than a hundred Jewish families – 565 men, women and children – in the German-occupied Polish city of Tarnów. Only 26 of these people were able to survive the Holocaust and recount what happened. Pictures and brief biographies of those murdered have been preserved. This exhibition documents the work carried out by the two scholars while also depicting the lives of Jews in Tarnów before 1939 and their murder under German occupation. This story is typical of how hundreds of Jewish communities were persecuted and destroyed in the parts of Poland under German rule and terror.  

Preis: 18,00 €

Herausgeber/in
Natural History Museum Vienna, Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe, Topography of Terror Foundation

ISBN-Nummer
978-394177252-6

Sprache
polnisch / englisch

Erscheinungsort
Berlin

Seiten
270 Seiten

Erscheinungsjahr
2022

nach oben